Kontakt

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa
„GEOLOG”

ul. Marzanny 10, 02-641 Warszawa
NIP: 521-26-73-611
tel. 22 848 97 79

Biuro i administracja czynne w godzinach:
Poniedziałek 14:00 – 18:00
Czwartek 10:00 – 14:00
e-mail: administracja@sbm-geolog.pl

Dyżur Zarządu:
Poniedziałek 16:00 – 18:00
e-mail: zarzad@sbm-geolog.pl

Rada Nadzorcza:
Kontakt za pomocą poczty elektronicznej
e-mail: radanadzorcza@sbm-geolog.pl

Kontakt do gospodarza domu 8:00 – 17:00
663 146 900

Kontakt do konserwatora Krzysztof Dzikowski 24h\dobę
500 261 597