Aktualności

Serdecznie Witamy na stronach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „GEOLOG” w Warszawie

Przedmiotem działania Spółdzielni jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni oraz jej członków. Mieniem Spółdzielni są nieruchomości położone w Warszawie przy ulicach: Marzanny 10, Pułku Baszta 7 i Nowosieleckiej 20.

******

Administracja SBM pod numerem telefonu: 797 722 370 oraz adresem email sbm.geolog@biznespoczta.pl

Zarząd SBM pod adresem email zarzad@sbmgeolog.pl

Kontakt z biurem księgowym pod numerem telefonu 22 490 95 40 oraz adresem

e-mail: biuro@midem.pl

Kontakt do konserwatora budynków oraz zgłaszanie awarii pod numerem telefonu 500 261 597

MPWiK22 445 50 00 lub 22 445 50 05
Veolia pogotowie ciepłownicze – 993 lub 22 658 58 58
Pogotowie gazowe – 992