Walne zgromadzenie mieszkańców 2018

Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią również na naszej stronie internetowej zamieszczamy dokumenty przygotowane na nasze coroczne Walne Zgromadzenie mieszkańców.

Przypominamy że odbędzie się ono dnia 07.06.2018 r. o godzinie 17.30 w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ulicy Woronicza 44 A.

Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów wraz z zawiadomieniem o naszym Walnym Zgromadzeniu.

Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Zawiadomienie Walne Zgromadzenie 2018
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Uchwały Walne Zgromadzenie 2018
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Projekt zmian w statucie SBM Geolog
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Wykaz zmian do Statutu SBM Geolog 2018
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Sprawozdanie Zarządu SBM za rok 2017
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SBM Geolog 2018
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Projekt nowego regulaminu porządku domowego
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Fundusz remontowy 2017 – wykonanie
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Plan fundusz remontowy 2018
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Plan gospodarczo-finansowy – przychody 2018
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:  PLAN FINANSOWY na 2018-koszty według kont
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Sprawozdanie finansowe SBM Geolog 2017
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Protokół 77 WZ SBM Geolog