Pisemne głosowanie Walnego Zgromadzenia mieszkańców 2020

Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią również na naszej stronie internetowej zamieszczamy dokumenty przygotowane na nasze coroczne Walne Zgromadzenie mieszkańców. W tym roku ze względu na trwającą pandemię będzie ono miało szczególną formę.

Działając w trybie art.36 p. 9, 10, 11, 12, 13 Ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 2020 poz. 275), zobligowany przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020. poz. 570) nakazującymi do dnia 30 września 2020 zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego oraz do dnia 15 października 2020 r. przekazania go do KRS oraz dalszym sprawnym działaniem Spółdzielni, Zarząd SBM „GEOLOG” zarządza głosowanie pisemne Walnego Zgromadzenia.

Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów wraz z zawiadomieniem o naszym Walnym Zgromadzeniu:

Na prośbę części mieszkańców dokumenty zostały raz jeszcze poddane procesowi konwersji i podmienione w miejscu wcześniejszych plików. Oryginały jak zawsze znajdą Państwo w biurze naszej spółdzielni.

Zawiadomienie Pisemne Walne Zgromadzenie 2020
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:

Protokół z 80 Walnego zgromadzenia mieszkańców 2019
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:

Sprawozdanie Zarządu SBM Geolog za rok 2019
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:

Sprawozdanie Rady nadzorczej SBM Geolog za rok 2019
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:

Sprawozdanie finansowe SBM Geolog za rok 2019
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:

Plan gospodarczo-finansowy SBM Geolog na rok 2020
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:

Rozliczenie funduszu remontowego 2019 plan 2020
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:

Planowane koszty 2020 oraz rozliczenie kosztów z roku 2019
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:


Wyniki pisemnego głosowania Walnego zgromadzenia mieszkańców SBM „Geolog” w roku 2020.

Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Państwu za tak liczny udział w głosowaniu. Wspólnie z przedstawicielami Rady Nadzorczej naszej spółdzielni policzyliśmy głosy i poniżej znajdą Państwo sprawozdanie i wyniki głosowania.