Kontakt

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa
„GEOLOG”

ul. Marzanny 10, 02-649 Warszawa
NIP: 521-26-73-611
tel. 22 848 97 79

Biuro i administracja czynne w godzinach:
Poniedziałek 14:00 – 18:00
Czwartek 10:00 – 14:00
e-mail: administracja@sbm-geolog.pl

Dyżur Zarządu:
Poniedziałek 17:00 – 18:00
e-mail: zarzad@sbm-geolog.pl

Rada Nadzorcza:
Kontakt za pomocą poczty elektronicznej
e-mail: radanadzorcza@sbm-geolog.pl

Kontakt do gospodarzy domu – telefon działa od 8:00 – 17:00

Budynek przy ul. Marzanny 10 –  500 261 597
Budynek przy ul. Pułku Baszta 7 –  500 261 597
Budynek przy ul. Nowosieleckiej 20 – 797 722 133