Organy Spółdzielni

Zarząd SBM „GEOLOG”
Kadencja 2018 – 2021 rok

Ewa Dobiecka – Prezes Spółdzielni
Jacek Syta – Członek Zarządu
Michał Komski  – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza SBM „GEOLOG”
Kadencja 2017 – 2020 rok

Ewa Szafarska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grażyna Niemczynow-Burchart  – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Małgorzata Wakuła – Sekretarz Rady Nadzorczej
Daniel Dyndor – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Koniuch – Członek Rady Nadzorczej