Organy Spółdzielni

Zarząd SBM „GEOLOG”
Kadencja 2022 – 2027 rok

Ewa Dobiecka – Prezes Spółdzielni
Ewa Szafarska – Członek Zarządu
Michał Komski  – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza SBM „GEOLOG”
Kadencja 2022 – 2025 rok

Maria Olkowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Barbara Gołdanowska-Dusza  – Członek Rady Nadzorczej
Helena Potocka – Członek Rady Nadzorczej
Bożena Zdzieszyńska – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Koniuch – Członek Rady Nadzorczej