Statut i regulaminy

Statut SBM:

Nowy statut SBM:
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Statut SBM GEOLOG
Statut w tym brzmieniu został przyjęty na 79 Walnym Zgromadzeniu mieszkańców oraz zatwierdzony przez KRS w dniu 04.01.2019. Oryginalny podpisany przez członków WZ oraz KRS dokument do wglądu w biurze SBM „Geolog”.

Regulamin wynajmu garaży (z ostatnimi zmianami w 2016 r.):
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: regulamin wynajmu garaży

Regulamin korzystania z rowerowni i wózkowni:
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Regulamin korzystania z rowerowni

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych SMB „Geolog” w Warszawie:

Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Polityka bezpieczeństwa SBM Geolog

Regulamin rozliczenia kosztów mediów w budynkach SMB „Geolog” w Warszawie:

Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: Regulamin rozliczania kosztów mediów w budynkach SBM „Geolog”

Regulamin porządku domowego:
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj: REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO