Pisemne głosowanie Walnego Zgromadzenia mieszkańców 2021

Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią również na naszej stronie internetowej zamieszczamy dokumenty przygotowane na nasze coroczne Walne Zgromadzenie mieszkańców. Również w tym roku ze względu na trwającą pandemię będzie ono miało szczególną formę.

Działając w trybie art.36 p. 9, 10, 11, 12, 13 Ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 2020 poz. 275), zobligowany przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020. poz. 570) nakazującymi do dnia 30 września 2021 zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego oraz do dnia 15 października 2021 r. przekazania go do KRS oraz dalszym sprawnym działaniem Spółdzielni, Zarząd SBM „GEOLOG” zarządza głosowanie pisemne Walnego Zgromadzenia.

Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów wraz z zawiadomieniem o naszym Walnym Zgromadzeniu:

Zawiadomienie Pisemne Walne Zgromadzenie 2021
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:

Protokół z 81 pisemnego Walnego zgromadzenia mieszkańców 2020
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:

Sprawozdanie Zarządu SBM Geolog za rok 2020
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:

Sprawozdanie finansowe SBM Geolog za rok 2020
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:

Plan gospodarczo-finansowy SBM Geolog na rok 2021
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:

Rozliczenie funduszu remontowego 2020 plan 2021
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:

Planowane koszty 2021 oraz rozliczenie kosztów z roku 2020
Plik w formacie pdf można pobrać tutaj:

Wyniki pisemnego głosowania Walnego zgromadzenia mieszkańców SBM „Geolog” w roku 2021.

Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Państwu za udział w głosowaniu. Wspólnie z przedstawicielką Rady Nadzorczej naszej spółdzielni policzyliśmy głosy i poniżej znajdą Państwo sprawozdanie i wyniki głosowania.