Walne zgromadzenia mieszkańców

      Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią również na naszej stronie internetowej zamieszczamy dokumenty przygotowane na nasze coroczne Walne Zgromadzenie mieszkańców.